Nota legal privacy

AVÍS LEGAL

La utilització d’aquesta pàgina web està subjecte a les següents condicions d’ús. El fet d’accedir a aquesta pàgina web i utilitzar els materials continguts en la mateixa implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense cap mena de reserva, aquestes condicions generals. Aquestes condicions generals regulen l’ús de la pàgina web www.massperllar.com (en endavant pàgina web) i els seus serveis, que la companyia titular de la mateixa, Massperllar, S.L. (en endavant la companyia), amb domicili a c/ Girona, 114, baixos  de Barcelona i CIF B66335415, posa a disposició dels usuaris d’Internet. Aquesta web és titularitat de Massperllar, S.L. 

1.- Accés, contingut, ús i funcionament de la web.

L’usuari pot accedir de forma lliure i gratuïta a aquesta pàgina web llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions. L’usuari es compromet a realitzar un bon ús d’aquesta pàgina web, entenent-se per bon ús el que s’adeqüi a la legislació vigent i la bona fe.

Massperllar, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la pàgina web, dels seus serveis i dels seus continguts. Tampoc garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquesta pàgina web. En conseqüència la companyia no és responsable dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar pel funcionament correcte o incorrecte de la pàgina web.

La informació i documentació gràfica inclosa en aquesta web, tot i que Massperllar, S.L. dedica els seus millors mitjans per garantir la seva exactitud, és orientativa o indicativa. 

2.- Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts així com noms, marques i bases de dades accessibles en la pàgina web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de Massperllar, S.L. o de tercers que n’hagin autoritzat el seu ús. En cap cas l’accés a la pàgina web implica cap mena de renuncia o transmissió total o parcial d’aquests drets, ni atorga cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts així com els drets de propietat industrial i intel·lectual que queden expressament prohibits, excepte prèvia i expressa autorització o llicència atorgada a tal efecte per Massperllar, S.L. o pel tercer titular dels drets. No es permet l’establiment, per part de tercers, de links amb aquesta pàgina web sense la prèvia i expressa autorització de Massperllar, S.L., que no suposarà l’existència de relació contractual.

4.- Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

PRIVACITAT DE DADES

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les dades de caràcter personal que ens facilitin seran incorporades als fitxers de Massperllar, S.L., per ser tractades amb finalitats comercials així com per respondre i gestionar les sol·licituds de contacte dels usuaris, tot això de manera confidencial i segura, podent-se cedir aquestes dades a tercers col·laboradors. Els titulars de les dades de caràcter personal poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Massperllar, S.L., amb domicili a c/ Girona, 114, baixos de Barcelona 08009.